Aýratynlyk önümleri

 • Polat örtük enjamlary Sowuk egilmek enjamlary - emele getiriji enjamlar

  Polat örtük enjamlary Sowuk egilmek enjamy ...

  Önümçiligiň beýany U görnüşli polat örtükler we Z görnüşli polat örtükler bir önümçilik liniýasynda öndürilip bilner, diňe rulonlary çalyşmaly ýa-da U görnüşli üýşmeleňleriň we Z görnüşli üýşmeleňleriň önümçiligini amala aşyrmak üçin diňe rulonlary çalyşmaly ýa-da başga bir rulon enjamlaryny enjamlaşdyrmaly. .Programma: Gl, gurluşyk, awtoulag, umumy mehaniki turbalar, mebel, oba hojalygy, himiýa, 0il, gaz, geçiriji, gurluşyk önümi LW1500mm ulanylýan material HR / CR, pes uglerod polat zolak rulony, Q235, S2 35, Gi zolaklar.ab≤ ...

 • Mis turbasy, mis turba, ýokary ýygylykly mis turba, induksiýa mis turbasy

  Mis turba, mis turba, ýokary ýygylykly mis ...

  Önümçiligiň beýany Sowuk kesiş armaturamyz ýokary takyklyga (1,0mm) ýetip biler we turbanyň uçlary hiç hili gabyksyz tekiz.Uglerod we poslamaýan stel önümlerinde ikisi hem gowy.Önümiň jikme-jiklikleri 1. Awtomatlaşdyrylan kesiş çyzgysy.2.LCD duýgur ekran.3. highokary tizlik we ýokary takyklyk kesmek 4. Ajaýyp kesiş ýüzügi, hiç hili päsgelçilik ýok we çykdajylary tygşytlamak Üstünlikleri 1. Preokary takyklyk 2. Producokary önümçilik netijeliligi, çyzygyň tizligi 130m / min çenli bolup biler 3. Güýçli güýç, Maşyn ýokary tizlikde durnukly işleýär gowulaşýar ...

 • Gyryjy, OD gyryjy, ID gyryjy

  Gyryjy, OD gyryjy, ID gyryjy

  Önümçiligiň beýany Sowuk kesiş armaturamyz ýokary takyklyga (1,0mm) ýetip biler we turbanyň uçlary hiç hili gabyksyz tekiz.Uglerod we poslamaýan stel önümlerinde ikisi hem gowy.Önümiň jikme-jiklikleri 1. Awtomatlaşdyrylan kesiş çyzgysy.2.LCD duýgur ekran.3. highokary tizlik we ýokary takyklyk kesmek 4. Ajaýyp kesiş ýüzügi, hiç hili päsgelçilik ýok we çykdajylary tygşytlamak Üstünlikleri 1. Preokary takyklyk 2. Producokary önümçilik netijeliligi, çyzygyň tizligi 130m / min çenli bolup biler 3. Güýçli güýç, Maşyn ýokary tizlikde durnukly işleýär gowulaşýar ...

 • Ferrite Rod, Ferrite Rod, Freokary ýygylykly Ferrit Rod, Kebşirlenen Ferrit Rod

  Ferrite Rod, Ferrite Rod, Freokary ýygylykly Ferrit ...

  Önümçiligiň beýany Sowuk kesiş armaturamyz ýokary takyklyga (1,0mm) ýetip biler we turbanyň uçlary hiç hili gabyksyz tekiz.Uglerod we poslamaýan stel önümlerinde ikisi hem gowy.Önümiň jikme-jiklikleri 1. Awtomatlaşdyrylan kesiş çyzgysy.2.LCD duýgur ekran.3. highokary tizlik we ýokary takyklyk kesmek 4. Ajaýyp kesiş ýüzügi, hiç hili päsgelçilik ýok we çykdajylary tygşytlamak Üstünlikleri 1. Preokary takyklyk 2. Producokary önümçilik netijeliligi, çyzygyň tizligi 130m / min çenli bolup biler 3. Güýçli güýç, Maşyn ýokary tizlikde durnukly işleýär gowulaşýar ...

Biz hakda

 • hakda

Gysgaça düşündiriş :

HEBEI SANSO MACHINERY CO., LTD15 ýyldan gowrak wagt bäri turba kebşirleýiş maşynlaryny we dürli görnüşli turba degirmenlerini, sowuk rulon öndürýän degirmenleri we kömekçi enjamlary öndürmekde we eksport etmekde ýöriteleşendir.Biz R&D, önümçilik we satuwy birleşdirýän döwrebaplaşdyrylan kompaniýa.

HABARLAR

 • habarlar
 • habarlar
 • habarlar
 • Polat örtük enjamlary

  Polat zolak Z-görnüşli, U görnüşli ýa-da bölümde başga bir görnüşi emele getirmek üçin yzygiderli sowuk egilme deformasiýasyna sezewar bolup, binýat plitalaryny gurmak üçin gulp arkaly biri-birine birikdirilip bilner.Sowuk emele gelmek arkaly öndürilen polat örtükler sowuk görnüşiň esasy önümleri ...

 • 200 × 200 turba degirmeni (awtomatiki göni kwadrat emele getiriş prosesi)

  Bu önümçilik liniýasy metallurgiýada, gurluşykda, transportda, tehnikada, ulaglarda we beýleki pudaklarda uzyn kebşirlenen turbalary öndürmek üçin ýörite enjamdyr.Käbir spesifikasiýalaryň polat zolaklaryny çig mal hökmünde ulanýar we zerur spesifikasiýa kwadrat turbalary öndürýär ...

 • Metal kalsiý reňkli sim enjamlary

  Kalsiý metaldan ýasalan sim enjamlary, esasan, kalsiý simini zolak polat bilen örtýär, ýokary ýygylykly suwuk kebşirleme prosesini kabul edýär, inçe şekillendirýär, aralyk ýygylygy birleşdirýär we ahyrky önüm öndürmek üçin sim alýan maşyn ...

 • göçürip al
 • göçürip al
 • göçürip al
 • göçürip al
 • göçürip al