Mis turbasy, mis turba, ýokary ýygylykly mis turba, induksiýa mis turbasy

Gysga düşündiriş:

Esasan turba degirmenini ýokary ýygylykly induksiýa gyzdyrmak üçin ulanylýar.Deriniň täsiri arkaly zolak poladyň iki ujy ereýär we ekstruziýa rolikinden geçende zolak poladyň iki tarapy berk birikdirilýär.

Üpjünçilik ukyby: 200 toplum / ýylPort: Ksýanang Týanjinin porty, Hytaý Töleg: T / T, L / C

Müşderiniň talaplaryna görä hem düzüp bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Esasan turba degirmenini ýokary ýygylykly induksiýa gyzdyrmak üçin ulanylýar.Deriniň täsiri arkaly zolak poladyň iki ujy ereýär we ekstruziýa rolikinden geçende zolak poladyň iki tarapy berk birikdirilýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  • ERW273 SANSO turba ýasaýjy maşyn

   ERW273 SANSO turba ýasaýjy maşyn

   Önümçiligiň beýany ERW273 Tube mil / oipe mil / kebşirlenen turba öndürmek / turba öndürýän maşyn, OD-de 114mm ~ 273mm we diwar galyňlygynda 2.0mm ~ 10.0mm polat sosnalary, şeýle hem degişli tegelek turba, inedördül turba we ýörite- öndürmek üçin ulanylýar. şekilli turba.Programma: Gl, Gurluşyk, Awtoulag, umumy mehaniki turbalar, mebel, oba hojalygy, himiýa, 0il, gaz, geçiriji, gurluşyk önümi ERW273mm turba fabrigi ulanylýan material ...

  • Tekizleýji, zolagy tekizlemek, zolagy tekizlemek

   Tekizleýji, zolagy tekizlemek, zolagy tekizlemek

   Önümçiligiň beýany Tekizleýji polat zolagyň ujuny tekizlemezden soň tekizlemek üçin ulanylýar, gysgyçly rulony we tekizleýji rulony öz içine alýar, indiki gaýtadan işleýän gyrkym we düwme kebşirleme enjamynyň artykmaçlyklaryny üpjün edýär 1. Highokary takyklyk 2. Producokary önümçilik netijeliligi, Çyzygyň tizligi 130m / çenli bolup biler. min 3. Stokary güýç, maşyn ýokary tizlikde durnukly işleýär, önümi gowulandyrýar ...

  • Akkumulýator-gorizontal akkumulýator, dik akkumulýator

   Akkumulýator-gorizontal akkumulýator, dik ac ...

   Önümçiligiň beýany Tekizleýji polat zolagyň ujuny tekizlemezden soň tekizlemek üçin ulanylýar, gysgyçly rulony we tekizleýji rulony öz içine alýar, indiki gaýtadan işleýän gyrkym we düwme kebşirleme enjamynyň artykmaçlyklaryny üpjün edýär 1. Highokary takyklyk 2. Producokary önümçilik netijeliligi, Çyzygyň tizligi 130m / çenli bolup biler. min 3. Stokary güýç, maşyn ýokary tizlikde durnukly işleýär, önümi gowulandyrýar ...

  • Gyryjy, OD gyryjy, ID gyryjy

   Gyryjy, OD gyryjy, ID gyryjy

   Önümçiligiň beýany Gyryjy, esasan, polat turbanyň daşky gabygyny we içki gabygyny aýyrmak üçin ulanylýan daşky diametrli gyryjy we içki diametrli gyryjylara bölünýär.

  • Süýşmek çyzygy, kesilen uzynlyk çyzygy, polat gyrkyjy maşyn

   Süýşmek çyzygy, uzynlyk çyzygy, polat plastinka ş ...

   Önümçiligiň beýany lt, çig mal rulonyny dar zolaklara bölmek üçin ulanylýar, degirmen, turba kebşirlemek, sowuklama, zarba emele getirmek we ş.m. ýaly indiki prosesler üçin taýýar material, üstesine-de, bu çyzyk dürli reňkli metallary hem süýşürip biler.Amal akymy ýükleme rulony → Açmak → tekizlemek head Kelläni we ujuny kesmek → Tegelek gyrkym → Süýüm gyrasyny gaýtadan işlemek → Accumulato ...

  • Polat turbalary düzediji maşyn, Demir turbalary düzeltmek, demir turbalary ýeňilleşdirmek, demir turbalary poslamak

   Polat turbalary düzediji maşyn, Demir turbalar ...

   Önümçiligiň beýany Polat turbany düzediji maşyn polat turbanyň içki stresini netijeli aýyryp biler, polat turbanyň egriligini üpjün edip biler we uzak möhletleýin ulanylanda polat turbany deformasiýadan saklap biler.Esasan gurluşykda, awtoulaglarda, nebit turbalarynda, tebigy gaz turbalarynda we beýleki ýataklarda ulanylýar.Üstünlikleri 1. Preokary takyklyk 2. Producokary önümçilik effekti ...