Senagat habarlary

  • Polat örtük enjamlary

    Polat örtük enjamlary

    Polat zolak Z-görnüşli, U görnüşli ýa-da bölümde başga bir görnüşi emele getirmek üçin yzygiderli sowuk egilme deformasiýasyna sezewar bolup, binýat plitalaryny gurmak üçin gulp arkaly biri-birine birikdirilip bilner.Sowuk emele gelmek arkaly öndürilen polat örtükler sowuk görnüşiň esasy önümleri ...
    Koprak oka