Süýşmek çyzygy, kesilen uzynlyk çyzygy, polat gyrkyjy maşyn

Gysga düşündiriş:

lt çig mal rulonyny dar zolaklara bölmek üçin ulanylýar, degirmen, turba kebşirlemek, sowuklama, zarba emele getirmek we ş.m. ýaly indiki prosesler üçin taýýar material, üstesine-de, bu çyzyk dürli reňkli metallary hem süýşürip biler.

Üpjünçilik ukyby: 50 toplum / ýylPort: Ksýanang Týanjinin porty, Hytaý Töleg: T / T, L / C

Müşderiniň talaplaryna görä hem düzüp bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

lt çig mal rulonyny dar zolaklara bölmek üçin ulanylýar, degirmen, turba kebşirlemek, sowuklama, zarba emele getirmek we ş.m. ýaly indiki prosesler üçin taýýar material, üstesine-de, bu çyzyk dürli reňkli metallary hem süýşürip biler.

 

Amal akymy

rulon ýüklemek → Açmak → tekizlemek → Kelläni we ujuny kesmek → Tegelek gyrkym → Süýüm gyrasyny gaýtadan işlemek → Akkumulýator → Polat kellesi we egilmek-bölmek → Dartdyryjy → sowadyjy maşyn

 

Üstünlikleri

 • 1. Önüm däl wagtlary azaltmak üçin ýokary awtomatlaşdyryş derejesi
 • 2. Soňky önümiň ýokary hili
 • 3. Gurallaryň wagtyny we ýokary önümçilik tizligini gaty takyklamak arkaly ýokary önümçilik kuwwaty we akym derejesi.
 • 4. highokary takyklyk we takyklyk, ýokary takyklykly kinfe şaft podşipnikleri arkaly
 • 5.Biz önümçilik bahasyny dolandyrmaga ökdedigimiz sebäpli arzan bahadan şol bir hilli rulon süýşüriji maşyny üpjün edip bileris.
 • 6.AC motor ýa-da DC hereketlendiriji, müşderi erkin saýlap biler.Adatça durnukly işlemegiň we uly torkyň artykmaçlyklary sebäpli DC hereketlendirijisini we Eurotherm 590DC sürüjisini kabul edýäris.
 • 7. Howpsuzlyk amallary, inçe kagyz çyzgy setirlerinde, gyssagly duralga ýaly howpsuzlyk enjamlarynda we ş.m. anyk görkezmeler bilen üpjün edilýär

Spesifikasiýa

Model

Galyňlyk

Ini

Bobanyň agramy

Iň ýokary süýşmek tizligi

FT-1 × 600

0,2mm-1mm

100mm-600mm

≤8T

100m / min

FT-2 × 1250

0.3mm-2.0mm

300mm-1250mm

≤15T

100m / min

FT-3 × 1300

0.3mm-3.0mm

300mm-1300mm

≤20T

60m / min

FT-3 × 1600

0.3mm-3.0mm

500mm-1600mm

≤20T

60m / min

FT-4 × 1600

0.4mmm-4.0mm

500mm-1600mm

≤30T

50m / min

FT-5 × 1600

0.6mm-5.0mm

500mm-1600mm

≤30T

50m / min

FT-6 × 1600

1.0mm-6.0mm

600mm-1600mm

≤35T

40m / min

FT-8 × 1800

2.0mm-8.0mm

600mm-1800mm

≤35T

25m / min

FT-10 × 2000

3.0mm-10mm

800mm-2000mm

≤35T

25m / min

FT-12 × 1800

3.0mm-12mm

800mm-1800mm

≤35T

25m / min

FT-16 × 2000

4.0mm-16mm

800mm-2000mm

≤40T

20m / min

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

Hebei SANSO Machinery Co., LTD, Şijiazhuang şäherinde hasaba alnan ýokary tehnologiýaly kärhana.Hebeý welaýaty.l ýokary ýygylykly kebşirlenen turbanyň önümçilik liniýasy we uly göwrümli inedördül turba sowuk emele getiriş liniýasynyň doly toplumy we degişli tehniki hyzmaty üçin Ösüş we önümçilikde ýöriteleşendir.

Hebei sansoMachinery Co., LTD 130-dan gowrak dürli görnüşli CNC işleýiş enjamlary bilen, Hebei sanso Machinery Co., Ltd. kebşirlenen turba / turba zawody, sowuk rulon emele getiriji maşyn we süýşüriji liniýa öndürýär we eksport edýär. 15 ýyldan gowrak kömekçi enjam hökmünde.

sanso Machinery, ulanyjylaryň hyzmatdaşy hökmünde diňe bir ýokary takyk maşyn önümlerini däl, eýsem hemme ýerde we islän wagtyňyz tehniki goldawy üpjün edýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  • Gap-gaç, gidrawlik örtük, pnewmatik örtük, iki kelleli örtük

   Gap-gaç, gidrawlik, pnewmatik örtük ...

   Önümçiligiň beýany “Un-Coler”, turba mi ine girelgesiniň möhüm enjamlaşdyrylmagydyr.Maýnýw, rulonlary boşatmak üçin polatdan ýasaýardy.Önümçilik liniýasy üçin çig mal bilen üpjün etmek.Klassifikasiýa 1. Iki gezek mandrels açary

  • ERW426 SANSO turba ýasaýjy maşyn

   ERW426 SANSO turba ýasaýjy maşyn

   Önümçiligiň beýany ERW426Tube mil / oipe mil / kebşirlenen turba öndürmek / turba ýasaýjy maşyn, OD-de 219mm ~ 426mm we diwar galyňlygynda 5.0mm ~ 16.0mm polat sosnalary, şeýle hem degişli tegelek turba, inedördül turba we ýörite görnüşli öndürmek üçin ulanylýar. turba.Programma: Gl, Gurluşyk, Awtoulag, umumy mehaniki turbalar, mebel, oba hojalygy, himiýa, 0il, gaz, geçiriji, gurluşyk önümi ERW426mm turba fabrigi ulanylýan materiallar ...

  • Polat turbalary düzediji maşyn, Demir turbalary düzeltmek, demir turbalary ýeňilleşdirmek, demir turbalary poslamak

   Polat turbalary düzediji maşyn, Demir turbalar ...

   Önümçiligiň beýany Polat turbany düzediji maşyn polat turbanyň içki stresini netijeli aýyryp biler, polat turbanyň egriligini üpjün edip biler we uzak möhletleýin ulanylanda polat turbany deformasiýadan saklap biler.Esasan gurluşykda, awtoulaglarda, nebit turbalarynda, tebigy gaz turbalarynda we beýleki ýataklarda ulanylýar.Üstünlikleri 1. Preokary takyklyk 2. Producokary önümçilik effekti ...

  • Polat örtük enjamlary Sowuk egilmek enjamlary - emele getiriji enjamlar

   Polat örtük enjamlary Sowuk egilmek enjamy ...

   Önümçiligiň beýany U görnüşli polat örtükler we Z görnüşli polat örtükler bir önümçilik liniýasynda öndürilip bilner, diňe rulonlary çalyşmaly ýa-da U görnüşli üýşmeleňleriň we Z görnüşli üýşmeleňleriň önümçiligini amala aşyrmak üçin diňe rulonlary çalyşmaly ýa-da başga bir rulon enjamlaryny enjamlaşdyrmaly. .Programma: Gl, gurluşyk, awtoulag, umumy mehaniki turbalar, mebel, oba hojalygy, himiýa, 0il, gaz, geçiriji, gurluşyk önümi LW1500mm ulanylýan material HR / CR, L ...

  • Akkumulýator-gorizontal akkumulýator, dik akkumulýator

   Akkumulýator-gorizontal akkumulýator, dik ac ...

   Önümçiligiň beýany Tekizleýji polat zolagyň ujuny tekizlemezden soň tekizlemek üçin ulanylýar, gysgyçly rulony we tekizleýji rulony öz içine alýar, indiki gaýtadan işleýän gyrkym we düwme kebşirleme enjamynyň artykmaçlyklaryny üpjün edýär 1. Highokary takyklyk 2. Producokary önümçilik netijeliligi, Çyzygyň tizligi 130m / çenli bolup biler. min 3. Stokary güýç, maşyn ýokary tizlikde durnukly işleýär, önümi gowulandyrýar ...

  • ERW89 Freokary ýygylykly polat turba öndürýän maşyn

   ERW89 Freokary ýygylykly polat turba öndürýän maşyn

   Önümçiligiň beýany ERW89 Tube mil / oipe mil / kebşirlenen turba öndürmek / turba ýasaýjy maşyn, OD-de 38mm ~ 89mm we diwar galyňlygynda 1,0mm ~ 4,5 mm polat sosnalary, şeýle hem degişli tegelek turba, inedördül turba we ýörite- öndürmek üçin ulanylýar. şekilli turba.Programma: Gl, Gurluşyk, Awtoulag, umumy mehaniki turbalar, mebel, oba hojalygy, himiýa, 0il, gaz, geçiriji, gurluşyk önümi ERW89mm turba fabrigi ulanylýan material ...