Biz hakda

e6e1b131

Kompaniýanyň tertibi

HEBEI SANSO MACHINERY CO., LTD15 ýyldan gowrak wagt bäri turba kebşirleýiş maşynlaryny we dürli görnüşli turba degirmenlerini, sowuk rulon öndürýän degirmenleri we kömekçi enjamlary öndürmekde we eksport etmekde ýöriteleşendir.Biz R&D, önümçilik we satuwy birleşdirýän döwrebaplaşdyrylan kompaniýa.

Üstünliklerimiz

15 ýyllyk önümçilik tejribesi

Turbany kebşirleýiş maşynlaryny we kömekçi enjamlary öndürmekde we eksport etmekde 15 ýyldan gowrak wagt bäri ýöriteleşýäris.

200 CNC işleýiş merkezi we beýleki gaýtadan işleýän enjamlar

200 CNC işleýiş merkezimiz we beýleki gaýtadan işleýän enjamlarymyz bar.

100,000 inedördül metr meýdany tutýar

200 CNC işleýiş merkezimiz we beýleki gaýtadan işleýän enjamlarymyz bar. Biz bu ugurdaky tejribämizi yzygiderli ösdürýäris we güýçlendirýäris.

Biziň kompaniýamyz diňe bir öndüriji bolman, eýsem professional tehnologiýa we satuwdan soňky hyzmaty hem hödürleýär.Bizde 200 CNC işleýiş merkezi we beýleki gaýtadan işleýän enjamlar bar we dünýäde iň ösen COPRA dizaýn programma üpjünçiligini kabul edýäris we ulanyjylar üçin amatly enjamlary sazlamak we ulanyjylar üçin maýa goýum çykdajylaryny tygşytlamak üçin dünýäniň iň ösen COPRA dizaýn programma üpjünçiligini kabul edýäris we dünýäniň iň ösen rulon emele getiriş prosesini özleşdirýäris.

Biziň kompaniýamyz ISO9001 hil dolandyryş ulgamyna, ISO4001 dolandyryş ulgamyna we CE standartlaryna berk eýerýär.Dürli önüm çyzyklary müşderileriň dürli talaplaryny kanagatlandyryp biler.

Bizde 150-den gowrak tejribeli işgär bar, şol sanda 120 tejribeli işçi, 12 inersener we 20 satuwdan soňky hyzmat tehnigi.Zawodymyz takmynan 100,000 inedördül metr meýdany tutýar.Bu ugurdaky tejribämizi yzygiderli ösdürýäris we güýçlendirýäris.Müşderileriň talaplaryny berk berjaý etmegi we müşderiler üçin ajaýyp hyzmatdaş bolmaga söz berýäris.

Müşderiniň islegi tehnologiýany ösdürmegiň hereketlendiriji güýji we kompaniýanyň güýçli güýji tehnologiýany kämilleşdirmegiň goldawydyr.SANSO müşderilere ýokary enjamlar, hünär tehnologiýasy we ajaýyp hyzmat bermek üçin içerki we daşary ýurt öndürijileri bilen hyzmatdaşlyk eder.

ERW turba degirmen liniýasy

Kömekçi enjamlar

Kesmek

Çyzyk